سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

قراردادهای تعمیر  و نگهداری

قراردادهای خدمات دیزل ژنراتور ما به دلیل رویکرد صادقانه و مستقیم ، کاربردی ترین و کارآمدترین در بازار هستند. ما با شما همکاری خواهیم کرد تا به شما کمک کنیم هزینه های دیزل ژنراتورتان را بتوانید با حداقل بودجه مورد نیاز سرویس و یا نگهداری کنید .

همچنین نیاز دستگاه دیزل ژنراتورتان را به تعمیرات به حداقل و قابلیت اطمینان را به حداکثر برسانیم.
در هنگام انجام سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور  مهندسان خدمات ما هر گونه ایراد، نشتی، فرسودگی و هر مورد دیگری را که ممکن است نیاز به تعمیر و یا سرویس داشته باشد در برگه های سرویس و بازرسی یادداشت می کنند، و برای اصلاح به شما ارسال می شود.
ما می‌توانیم بسته تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور را متناسب با نیاز شما توصیه کنیم.


برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره می توانید با ما تماس بگیرید.