با پیشرفت مداوم علم و فناوری و کمبود روزافزون منابع تغذیه، کاربردهای روزافزونی برای انواع تجهیزات بوجود امده است.طول عمر و قابلیت اطمینان مجموعه دیزل ژنراتور نه تنها به ساختار و کیفیت محصول خود ژنراتور بستگی دارد، بلکه ارتباط نزدیکی با استفاده صحیح و نگهداری ویژه دارد. در زیر عملکرد مناسب اتاق دیزل ژنراتور آورده شده است.

1. ژنراتور باید توسط پرسنل دوره دیده مدیریت شود، پرسنل غیرتمام وقتی نباید اجازه ورود داشته باشد.
2. اتاق Genset باید مجهز به تجهیزات آتش نشانی مربوطه باشد.
3.پرسنل و افرادی که جهت اپراتوری به اتاق دیزل ژنراتور رفت و آمد باید با اصول نگهداری و تعمیرات دیزل ژنراتور که توسط شرکت سازنده اراهایه شده است آشنایی داشته باشند.
4. اتاق ژنراتور باید ضد باد و باشد و از ورود حیوانات کوچک جلوگیری کند.
5. پرسنل اپراتور باید با مجموعه دیزل ژنراتور آشنا باشند و ضد حرارت زمستانی، ضد حرارت تابستانی و سایر کارهای تعمیر و نگهداری را انجام دهند.
6. قبل از هر بار مصرف، مقدار روغن، کافی بودن مخزن آب، و شارژ بودن باتری ها را بررسی کنید. قبل از استفاده در زمستان، چرخش فلایویل را بررسی کنید.
7. پس از راه اندازی ژنراتور باید مشاهده کرد که آیا فشارسنج روغن و دماسنج آب نرمال هستند یا خیر.
8. ژنراتور باید قبل و بعد از استفاده از برقکار کشیک در دستگاه های هم راستا باشد و هم عملیات انتقال نیرو بر اساس ضوابط کار برقکار انجام شود.
9. ژنراتور برای مدت طولانی استفاده نمی شود و باید هفته ای یک بار آزمایشی انجام شود.
10. ژنراتورهای آماده به کار باید همیشه به طور متناوب کار کنند تا اطمینان حاصل شود که ژنراتور آماده به کار کامل است.

نکته: روش راه اندازی و روش کار دیزل ژنراتورها با همدیگر متفاوت هستند بنابراین اپراتور باید کاملاً مطابق با دستورالعمل کارخانه سازنده پیش برود و تنظیم و نگهداری مجموعه دیزل ژنراتور را به خوبی انجام دهد.