دلایل خروج دود آبی از دیزل ژنراتور چیست؟

1- وجود روغن در محفظه احتراق

به دلیل خرابی در سیلنر و یا سوپاپ ها و رینگ و پیستون روغن وارد محفظه احتراق شده و باعث روغن سوزی و دود آبی می شود.

2- زیاد بودن روغن در محفظه روغن

روغن اضافی به مرور وارد محفظه روغن شده و باعث روغن سوزی موتور دیزل ژنراتور شده.

3- استفاده از روغن نامرغوب و یا مستعمل

اگر از روغن غیر استاندارد و یا بیش از اندازه از یک روغن استفاده بشود و تعویض نگردد باعث روغن سوزی در دیزل ژنراتور می شود.

4- ورود روغن از محفظه توربو شارژر

باخرابی کاسه نمد های توربو شارژ روغن وارد محفظه سیلندر و احتراق موتور می باشد و باعث روغن سوزی شده .