چه عواملی در راندمان و قدرت دیزل ژنراتور موثر است؟

1- ارتفاع

ارتفاع یکی از عوامل بسیار مؤثر در مقدار توان خروجی دیزل ژنراتور می باشد به این صورت که هر چه ارتفاع دیزل ژنراتور از سطح دریا بالاتر باشد قدرت دیزل ژنراتور بیشتر افت می کند به این دلیل که ارتفاع رابطه مستقیمبر مقدار هوای ورودی به موتور دیزل ژنراتور دارد و باعث می شود که نسبت هوا به سوخت در دیزل کمتر شود و همین کمتر شدن میزان راندمان (قدرت ) دیزل ژنراتور را کاهش می دهد .

به طور کلی بخواهیم بگوییم به ازای هر 100 متر ارتفاع 1% از توان دستگاه کم می شود.

2- درجه حرارت

به هر مقدار که درجه حرارت اطراف دیزل ژنراتور کمتر و خنک تر باشد هوای وارد شده به موتور دیزل ژنراتور بیشتر می شود و این امر باعث می شود میزان بهره وری دیزل ژنراتور بیشتر شود.

3- رطوبت

رطوبت باعث می شود که اکسیژن کمترب به موتو دیزل ژنراتور وارد شود در نتیجه قدرت دیزل ژنراتور کاهش       می یابد.

4- توربو شارژر

استفاده از توربو شارژر بر روی موتور دیزل ژنراتور باعث افزایش راندمان دیزل ژنراتور از 20% الی 40% می شود

5- افتر کولر و اینتر کولر

افتر کولر و اینتر کولر نیز یکی از عوامل مؤثر در افزایش توان دستگاه میباشد.

همانطور که میدانید هوای خنک باعث افزایش توان دیزل ژنراتور می شود و نقش افتر کولر همین خنک کردن هوای ورودی به دیزل ژنراتور می باشد

6- خروجی دود اگزوز

دود خروجی دیزل ژنراتور توسط لوله اگزوز می باشد و هرچه مقدار طول لوله اگزوز و زانویی های استفاده شده در طول مسیر کمتر باشد بر روی توان دستگاه تاثیر دارد 

7- عوامل داخلی دیزل ژنراتور

پایین بودن کیفیت سوخت(اکتان پایین سوخت )،مناسب نبودن روغن ، سیستم خنک کنندگی خود دیزل ژنراتور و ...

به همین دلایل باید سرویس دیزل ژنراتور به طورمرتب و مداوم انجام شود.