کانوپی دیزل ژنراتور چیست و علت استفاده از کانوپی چیست؟

canopy silencer کانوپی اتاقکی است که برای جلوگیری از انتشار صدار دیزل ژنراتور و حفاظت از دستگاه دیزل ژنراتور در برابر عوامل محیطی و انسانی بر روی دستگاه نصب می شود.

عواملی که در ساخت یک کانوپی استاندارد موثر است چیست؟

  1.  در طراحی کانوپی دیزل ژنراتور باید بسیاری از پارامترهای دیزل ژنراتور را بررسی کرد پارامترهایی از قبیل میزان صدای تولیدی موتور ، دبی هوای مصرفی دیزل ژنراتور جهت خنک کاری و احتراق موتور ، و دبی هوای خروجی دیزل ژنراتور
  2. استفاده از ورق آهن مرغوب ، خم کاری شکیل و مناسب ورق آهن ،پیچ های مناسب جهت بستن ورق های کانوپی به یکدیگر ، رنگ الکترو استاتیک جهت رنگ آمیزی ،عایق صوتی مناسب با جنس مرغوب ، استفاده از نوارهای دور درب با جنس مرغوب
  3. طراحی و ساخت ورود و خروج هوای دیزل ژنراتور به صورت استاندارد.
  4. قابلیت باز و بسته شدن کانوپی