وظیفه ترموستات در دیزل ژنراتور

ترموستات در دیزل ژنراتور و یا هر موتور دیگری که از آب جهت خنک کاری استفاده میکند کاربرد دارد

و دمای موتور را در هنگام کار کنترل میکند.

- موتور دیزل ژنراتور در دقایق اولیه شروع به کار دمای پایینی دارد و برای زیر بار قرار گرفتن و یا لود گیری باید به سرعت به دمای مورد نظر برسد و ترموستات در این زمان از گردش آب بین موتور و رادیاتور جلوگیری می کند تا موتور به دمای مناسب برسد ومسیر گردش آب را باز نمونه تا آب درون رادیاتور و موتور گردش پیدا کند و دمای دیزل را در یک مقدار ثابت کنترل نماید.

ترموستات یکی از تجهیزات بسیار مهم درموتور می باشد که خرابی آن می تواند خسارتهای سنگینی به موتور بزند به این صورت که در دمای بالا اگر ترموستات مسیر گردش آب را باز نکند دمای آب بالا رفته و موتور جوش می آورد از اینرو ترموستات همیشه باید بررسی شود و در صورت مشکل تعویض گردد.

ترموستات معمولا در قسمت انتهایی مسیر آب بر روی بدنه موتور و بین موتور و رادیاتور قرار دارد.

برای طول عمر بالا و همچنین جلوگیری از خرابی ترموستات بهترین کار استفاده از ضدیخ/جوش و آب رادیاتور است.