ریشه لغوی دیزل

کلمه دیزل به احترام نام مهندس مخترع موتور دیزل که یک مخترع آلمانی به نام رودلف دیزل در سال 1892 میلادی بود گرفته شده است.

موتور دیزل چیست ؟

این نوع موتور گونه ای از موتور درون سوز است که در آن از چرخه دیزل (یعنی استفاده از احتراق در اثر تراکم است ) استفاده می شود. به اینصورت که عمل انفجار در اثر عامل بیرونی که در دیگر موتورها توسط شمع است به وجود نمی آید بلکه با تراکم هوا در داخل سیلندر دما بسیار بالا میرود و با پاشش سوخت داخل سیلندر عمل انفجار انجام می شود.

برای انفجار و یا همان سوختن به سه عامل حرارت ، اکسیژن ، و ماده سوختنی نیاز است .

اکسیژن از طریق مجاری ورودی موتور وارد محفظه سیلند می شود و سپس به وسیله پیستون فشرده می گردد این فشردگی به حدی زیاد است که باعث حرارت بالا می شود سپس ماده سوختنی یعنی گازوئیل به آن ها تزریق می شود و در نتیجه انفجار  صورت می گردد. 

نحوه طبقه بندی موتورهای دیزل

این نوع موتورها بر اساس مبناهای مختلفی طبقه بندی می شوند که در زیر به آنها اشاره شده است

 1. مقدار دفعات احتراق در هر دور گردش میل لنگ که به موتورهای دوزمانه و چهار زمانه تقسیم می شوند.
 2. تقسیم بندی برحسب قدرت تولیدی که بر حسب تعداد سیلندر محاسبه می شود.
 3. شکل قرار گیری سیلندرها که به خطی و V شکل تقسیم می شوند

تفاوت موتور دیزل با دیگر موتورهای درون سوز

تنها تفاوت موتورهای دیزل در سامانه تغذیه و تنظیم سوخت می باشد

اجزای اصلی موتور دیزل

 1. تجهیزات مربوط به سوخت رسانی
 • پمپ سوخت
 • پمپ بالابر سوخت
 • انژکتورها
 • لوله های مسیر سوخت
 • فیلترهای سوخت و جداکننده های آب از سوخت

    2. تجهیزات روغن کاری

 • پمپ روغن
 • فیلترهای روغن
 • مسیر لوله های روغن کاری  

    3. تجهیزات خنک کاری موتورهای دیزلی و آب خنک

 • رادیاتور
 • فیلترها در بعضی از موتورها
 • پروانه خنک کننده
 • ترموستات

    4. مسیر خروجی اگزوز

 • خروج گازهای حاصل از احتراق سوخت بسیار مهم می باشد که به داخل منی فولد خروجی و سپس به منبع اگزوز که صدا را کاهش می دهد صورت می گیرد.