(knocking) ناک یا ضربه در دیزل ژنراتور چیست؟

پدیده خودسوزی یا ضربه به حالتی گفته می شود که پیستون در موتور در حال بالا آمدن داخل سیلندر است و هنوز به نقطه انتهایی بالا یا مرگ بالا نرسیده است و مخلوط سوخت و اکسیژن منفجر می شود و سعی می کند پیستون را که هنوز به نقطه بالا نرسیده است به سمت پایین بفرستد در حالی که هنوز حرکت پیستون تکمیل نشده است و این عمل با صدای زیادی شبیه به تقه ای که با چکش به بدنه موتور زده می شود همراه است.

علت و دلایل ضربه در دیزل ژنراتور چیست؟

  1. موتور دیزل ژنراتور روغن سوزی دارد
  2. روغن موجود در محفظه روغن موتور دیزل ژنراتور زیاد است.
  3. روغن دیزل ژنراتور ویسکوزیته کافی ندارد و رینگ و پیستون ها چسبندگی پیدا کرده اند.
  4.  زمانبندی در تزریق سوخت صحیح نمیباشد.
  5. اگر در هنگام کار موتور ضربه خفیفی داشت و دود سفید از اگزوز خارج بشود مشکل در تنظیم نبودن پاشش سوخت موتور می باشد.
  6. در هنگام کار دیزل ژنراتور در موتور دیزل ضربه شدید باشد و دود خروجی از اگزوز نیز سیاه باشد زمانبندی پاشش سوخت تنظیم نمی باشد.
  7. سوخت در تمامی سیلندر ها به طور مساوی و یا در یک زمان ارسال نمیشود. نشانه این مشکل علاوه بر اینکه احتراق حاصل به پیستون ضربه میزند ار درون سیلنر نیز صدا بلند می شود.